انتقاد تند رشیدپور به روسری سر کردن مربی مرد تیم تایلند

 

رضا رشیدپور،مجری سرشناس کشورمان با شنیدن خبر روسری سر کردن مربی مرد دختران تیم تایلند واکنش تندی را از خود نشان داد.

رضارشیدپور  درواکنش به  روسرى به سر کردن مربی تیم ملی کبدی تایلند گفت:

اگر این عکس اصالت داشته باشد هم وهن حجاب است و هم وهن قانون و بی حرمتی به میلیونها بانوی محجبه است.