اعتماد به نفس می خوای؟ پس این مطلب رو بخون!!!

 همانطور که همه ی ما می دانیم یکی از مهم ترین قابلیت هایی که یک انسان می تواند در وجودش داشته باشد اعتماد به نفس است. این ویژگی در تمام زندگی اعم از فردی یا اجتماعی تاثیر گذار است.

محققان تکنیکی را به کار برده اند تا با کمی دستکاری در مغز ، اعتماد به نفس بطور چشم گیری افزایش یابد. در این روش آنها از هوش مصنوعی استفاده کردند تا بهره از الگوهای مغزی بتوانند به بررسی دقیق و درست اعتماد به نفس بپردازند.

۱۷ داوطلب آماده به کار شدند و همه آنها باید یک کار را  انجام می دادند. هربار که کار را با موفقیت انجام دادند ، به آنها مبلغی را به عنوان پاداش پرداخت می گردید. در نتیجه اعتماد به نفس داوطلبان به طور ناآگاهانه افزایش یافت و در طول آزمایش آن دسته از الگوهای مغزی داوطلبان را که با افزایش اعتماد به نفس ارتباط مستقیم داشت بطور کامل شناسایی شد.

این روش به واکنش های عصبی رمز گشایی شده مشهور خواهد شد.