اعتصاب استقلالی ها پایان یافت

استقلالی ها پولدار شدند.

بعد از اینکه ورزشکاران استقلالی روز پنجشنبه اعتصاب کردند و برای تمرین حاضر نشدند،به کمک وزیر ورزش و جوانان بخشی از مطالبات ورزشکاران به حسابشان واریز شد و آنان راضی به ادامه حضور در تمرینات شدند.

استقلالی ها در این اعتصاب یک هفته تمرین نکردند و فقط ۳ روز برای مصاف با لوکومتیو تمرین کردند و برد نصیبشان شد.