احترام به خود با ۲۰ قانون طلایی

همیشه به ما آموخته اند به دیگران احترام بگذارید در صورتی که هر انسانی در ابتدا باید به خود احترام بگذارد تا بتواند برای دیگران هم احترام قائل شود.

۲۰ قانون طلایی برای احترام به خود عبارت است از:

قانون اول:
در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته

قانون دوم:
اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده

قانون سوم:
در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن

قانون چهارم:
سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری

قانون پنجم:
هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت

قانون ششم:
هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار

قانون هفتم:
سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس

قانون هشتم:
از بله گفتن هم نترس

قانون نهم:
با خودت مهربون باش

قانون دهم:
اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش

قانون یازدهم:
سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی

قانون دوازدهم:
برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری

قانون سیزدهم:
سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن

قانون چهاردهم:
در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار

قانون پانزدهم:
حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن

قانون شانزدهم:
با کسی که ازش خوشت نمیاد، همنشینی نکن

قانون هفدهم:
به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن

قانون هجدهم:
از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو ..

قانون نوزدهم:
در یاد دادن، بخشنده باش

قانون بیستم:
عاشقى کن، عشق باعث امید به زندگى می شود