آیا قیمت یارانه افزایش می یابد؟

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نام مهرداد لاهوتی در این خصوص که آیا با افزایش قیمت گاز ، برق و . . .یارانه هم افزایش می یابد یاخیر گفت؟ تا زمانی که برخی دهک های پردآمد که هنوز هم یارانه دریافت می کنند حذف نشوند ، ما نمی توانیم این هدف را عملی کنیم.

دولت هر ماه ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بعنوان یارانه برای مردم واریز می کند ، اما این همه ی قضیه ی نیست و پای یک مابه التفاوت هم در میان است.  مابه التفاوت رقم حاصل از افزایش قیمت ها ویارانه دریافتی مردم به چه حسابی واریز می شود، گفت: سایر درآمدهای دولت و مابه التفاوت هدفمندی یارانه به حساب دستگاه های خدماتی و ذی نفع به سبب مدیریت واحد و متمرکز، واریز می شود و از این حیث جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.