آگهی استخدام مرکز تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه

مرکز تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی توضیحات تلفن تهران تهران قوه قضاییه ارتودنسی- مرد متخصص ۱ توافقی- پرکیس با سابقه کار ۶۶۷۲۴۵۴۷و ۸ ۶۶۷۵۳۳۴۳ اطفال- خانم متخصص ۱ عمومی- مرد دکترا ۲ معالجه ریشه متخصص ۱ پروتزهای دندان متخصص ۱   مهلت [...]