آمار تکان دهنده ای در رابطه با ساخت ۶ خودرو در ایران !!!!

به آمار ساخت این خودروها در آبان ماه سال گذشته دقت کنید:

MVM 110 4 سیلندره  ( مدیران خودرو) : ۱۷۰ دستگاه

MVM530 (مدیران خودرو): ۹۰۱ دستگاه

لندمارک (گروه بهمن) : ۱ دستگاه

لیفان ۸۲۰ (کرمان موتور) : ۴ دستگاه

سابرینا ( شرکت سازه‌های خودرو دیار) : ۱۰ دستگاه

گریت‌وال M۴ ( شرکت سازه‌های خودرو دیار) : ۱۱ دستگاه

آمار تکان دهنده ای که امسال در خصوص تولید این خودروها منتشر شده است  ۰ دستگاه می باشد.