آمار تلفات پلاسکو

 

۱۱:۲۰سخنگوی اورژانس: ۳۵ زخمی تا کنون در  ریزش ساختمان پلاسکو گزارش شده است.

۱۱:۴۰ کشته شدن تعدادی از آتش نشانان در ریزش ساختمان پلاسکو.

۱۲:۰۰ علاوه بر آتش نشان ها ، تعدادی افراد و مالکان واحدهای پلاسکو نیز در ساختمان پلاسکو زیر آوار مانده اند.

۱۲:۰۲ گفته می شود حدود ۳۰۰ نفر از جمله آتش نشان، مالکان ساختمان تجاری پلاسکو و سایر عوامل امدادی و درمانی و ستاد بحران شهرداری تهران به هنگام فرو ریختن پلاسکو در ساختمان حضور داشتند.

۱۲:۳۴ شهادت ۳۰ نفر از قهرمانان آتش‌ نشانی در پلاسکو

احتمالا ۳۰ نفر از آتش‌نشانان که برای اطفاء حریق در ساختمان تجاری پلاسکو بودند، هنگام فروریختن برج پلاسکو متاسفانه شهید شدند.

تکذیب حضور ۳۰۰ نفر در ساختمان‌ پلاسکو هنگام فروریختن

سرپرست اورژانس کشور از خروج ۷۰ مصدوم از زیر آوار خبر داد.

۱۳:۴۲ تا به حال ۵۰ آتش نشان شهیدان حادثه پلاسکو شده اند.