آلوده‌ترین عضو بدن کجاست؟ ‎

شناخت آلودترین عضو بدن و تمیز نگه داشتن آن برای سلامتی مهم است.

درداخل ناف ۶۷گونه مختلف ازباکتری‌ها تجمع می‌کنند. اگر می‌خواهید بدنی کاملا تمیز داشته باشید می‌توانید با استفاده از گوش‌پاک‌کن ناف خود راتمیزکنید.